ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786168292037
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า283 หน้า
น้ำหนัก530.00 กรัม
กว้าง17.00 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราฯ

250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560

ผู้เขียน : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี

แนะนำ

หนังสือจากการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระ250 ปี ที่สิ้นสุดกรุงศรีอยุธยา และ สถาปนากรุงธนบุรี ที่เน้น ความสำคัญของสองอาณาจักร คือ กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.1893 โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้ง เศรษฐกิจและสังคมจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี การอวสารพระเจ้าตาก พระเจ้าอุทุมพรกับชาวอโยธยาในพม่า เป็นต้น