ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217688
จำนวนหน้า792 หน้า
น้ำหนัก700.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่2 - มกราคม 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

ผู้เขียน : คณะทำงานประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย

ใหม่

การพิมพ์ในประวัติศาสตร์ไทย คือเรื่องราวการเดินทางของความรู้จากโลกเก่าสู่โลกใหม่ จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนกลุ่มหนึ่งที่หลีกเร้นกายซ่อนอยู่หลังม่านความเปลี่ยนแปลงฉากใหญ่ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คนเหล่านี้ซุ่มซ่อนส่งผ่านความรู้ในนามของนักเขียน บรรณาธิการ ปรู๊ฟ ช่างเรียงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และ ฯลฯ หรือที่เรียกรวมๆ ว่า “คนทำหนังสือ”

ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า และตำนานของ “คนทำหนังสือ” ที่ขาดวิ่นกระท่อนกระแท่น ไม่เป็นความ ถูกเรียงถ้อยร้อยความขึ้นใหม่ เพื่อเล่าฉากประวัติศาสตร์ไทยที่ขาดหายให้แจ่มชัด

สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย แสดงให้เห็นความกระหายและฝันใฝ่ถึงความรู้ของผู้คนในอดีตนับตั้งแต่สมัยอยุธยาจวบจนถึงหลังกึ่งพุทธกาล อันเป็นมูลสารของพลังความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าฉากประวัติศาสตร์ไทยทุกยุคทุกสมัย