ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215325
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า160 หน้า
น้ำหนัก350.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา0.90 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคน 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ"

ผู้เขียน : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ใหม่

ลืมตาอ้าปากจาก "ชาวนา"สู่ "ผู้ประกอบการ"เปลี่ยน "จินตนาการประเทศไทย"ให้เข้าใจ "ชนบทที่เป็นจริง"

การมองความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการเป็น “ชาวนา” สู่การเป็น “ผู้ประกอบการ” ที่เกิดขึ้นในชนบท นอกจากจะเป็นการลบล้างชุดความรู้และความเชื่อเดิมๆ ที่กลุ่มอำนาจนำพร่ำสอนกันว่า คนในชนบทคือชาวนาที่ยังไม่อาจหลีกพ้นภาวะ “โง่ จน เจ็บ” ได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้าใจใหม่ที่มีต่อชนบท และสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอำนาจต่อรองทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดนโยบายระดับประเทศที่มีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยในระดับประเทศจากข้างล่างเมื่อเราเริ่มทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงใน “ชนบท” เล็งเห็นถึงความสำคัญของชนบท และมองชนบทซึ่งเป็นพื้นที่ของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศตามที่เป็นจริง ความเข้าใจใหม่นี้จะเป็นบันไดก้าวแรกที่สำคัญยิ่งต่อหนทางในการกำหนดนโยบายของประเทศอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการสร้างความยั่งยืนทางคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม