ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ทดลองอ่านปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ >>> https://joom.ag/80FI


หนังสือที่ว่าด้วย ความรู้เรื่องปราสาทฉบับพื้นฐานของศาสตรจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลีเล่มนี้ จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักและเข้าใจรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทในศิลปะต่างๆ ทั้งเขมร จาม ทวารวดี ชวา พม่า พร้อมภาพประกอบเนื้อหาที่สวยงาม เพื่อให้เห็นปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดหรืออิทธิพลทางศิลปะจากอินเดียได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดมุมมองและเสริมความรู้เรื่อง "ปราสาท" ให้สามารถต่อยอดไปยังสถาปัตยกรรมโบราณอื่นๆ ได้ต่อไป