ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้


✨ “พระเจ้าท้ายสระฉบับพรหม (ไม่) ลิขิต: การเมืองการค้าอยุธยาก่อนเสียกรุงฯ” คือ มิติใหม่ของการเขียนงานประวัติศาสตร์ที่จะพานักอ่านทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวในรัชสมัยของพระเจ้าท้ายสระนอกเหนือจากที่ละคร “พรหมลิขิต” เล่าถึงเอาไว้ผ่าน 3 บท ตลอด 208 หน้า
.
– ภาค 1 บทนำ แหวกม่านมายาอดีตอันแสนหวาน “ยุคบ้านเมืองดี” ที่นำเสนอหลากหลายเรื่องราวของพระเจ้าท้ายสระฉบับนอกละครพรหมลิขิต
– ภาค 2 อยุธยา-อุษาคเนย์: การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 23 (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18)
– ภาค 3 บทสรุปและส่งท้าย ดูหนังดูละครแล้วคิดพินิจอดีตและอนาคต ละครจบ (แต่) “ประวัติศาสตร์” หาได้จบด้วยไม่
.
👉🏻 สามารถทดลองอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่: https://bit.ly/47T51Rq
.
.
เล่าหลากเรื่องราวในรัชสมัยของพระเจ้าท้ายสระที่หลายคนยังไม่รู้
.
แม้ว่าพระเจ้าท้ายสระทรงครองราชย์นานถึง 24 ปี แต่ในช่วงก่อนหน้านี้มีหนังสือที่เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ไม่มากนัก เรื่องราวที่ได้รับการเล่าถึงมักเป็นรัชกาลสำคัญที่มีวีรกรรมโดดเด่น เช่น สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
.
ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเรื่องราวหลากหลายประเด็นในรัชสมัยของพระเจ้าท้ายสระ พร้อมรวบรวมหลักฐานมากมาย ทั้งพระราชพงศาวดารของไทย พระราชพงศาวดารของกัมพูชา ลาว พม่า จดหมายเหตุจีน (ชิงสือลู่) บันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศส รายงานของพ่อค้าอังกฤษ กฎหมายเก่าฉบับต่างๆ ที่ออกในรัชกาล รวมถึงหลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีไว้อย่างครบถ้วน
.
.
การันตีความเข้มข้นด้วยชื่อนักเขียน “กำพล จำปาพันธ์” ผู้ฝากผลงานไว้แล้วมากมาย อาทิ…
.
– Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา และโลกาภิวัตน์แรกในสยาม-อุษาคเนย์
– มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex
– พระเจ้าตากกษัตริย์นักการค้า และธนบุรีศรีมหาสมุทร
.
สามารถสั่งซื้อหนังสือทุกเล่มได้ที่: https://www.matichonbook.com/