ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

👉 ทดลองอ่าน "ปฏิวัติ ร.ศ. 130" ได้ที่นี่

https://bit.ly/3jjikUQ

บันทึกความทรงจำร่วมของ ร.ต.เหรียญ ศรีจันทร์ และ ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์ ถึงความเป็นมาของการก่อตัวทางความคิดในการพยายามปฏิวัติทางการเมืองของ ‘คณะ ร.ศ. 130’ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6

ความพยายามปฏิวัติ ร.ศ. 130 ไม่เป็นเพียงความเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของสยามเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดฉากวิวาทะระหว่างฝ่ายที่ต้องการรักษากับฝ่ายมุ่งเปลี่ยนแปลงอำนาจการเมืองที่จินตภาพถึงอนาคตของสยามที่วางอยู่บนทางสองแพร่ง ระหว่าง ‘ซิวิไลซ์หรือศรีวิลัย’ ‘ความเสื่อมหรือความเจริญ’ ‘อนุรักษนิยมหรือเสรีนิยม’ ‘ราชาธิปไตยหรือประชาธิปไตย’ หรือแม้กระทั่ง ‘ลิมิเต็ด มอนากี หรือรีปับลิ๊ก’

ที่แม้สยามจะเดินผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นมานานถึงร้อยปีแล้วก็ตาม แต่การวิวาทะถึงความเปลี่ยนแปลงของไทยยังคงดำเนินต่อไปบนเส้นทางของความไม่สิ้นสุดของภาวะสมัยใหม่

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย : เป้าหมายของการปฏิวัติ การขยายแนวร่วม การทรยศหักหลัง น้ำใจของเพื่อนนักปฏิวัติ การถูกจับกุมและไต่สวนจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การถูกคุมขังลงทัณฑ์ ชีวิตนักโทษการเมืองในคุก ชีวิตนักปฏิวัติหลังการพ้นโทษ และการสนับสนุนการปฏิวัติ 2475 ของพวกเขา

กล่าวได้ว่า บันทึกความทรงจำเล่มนี้ ถือเป็นงานเขียนสำคัญและถูกใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาเหตุการณ์ครั้งนั้นมากที่สุด

“ปฏิวัติ ร.ศ. 130” ฉบับที่พิมพ์โดย สนพ.มติชน ยังเพิ่มภาคผนวก เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ คณะ ร.ศ. 130 จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวบรวมและอธิบายโดย ณัฐพล ใจจริง และในการพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ได้เพิ่มภาพประกอบและเพิ่มบทความพิเศษอีก 2 เรื่อง เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น คือ จาก “คณะ ร.ศ. 130” ถึง “คณะราษฎร” : ความเป็นมาและความคิด “ประชาธิปไตย” ในประเทศไทย เขียนโดย ณัฐพล ใจจริง และ อนุสรณ์คณะ “เก๊กเหม็ง” สยาม ร.ศ. 130 เขียนโดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์