ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0865-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า184 หน้า
น้ำหนัก190.00 กรัม
กว้าง13.00 ซม.
สูง18.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ป่วยหรรษา

ผู้เขียน : ศ.นพ.วิโรจน์ ไวานิชกิจ , ชายเล็ก บดินทร์

ใหม่

เรื่องเล่าสะกิดต่อมฮา ฮาเล็กๆ ฮากระจาย หายป่วย!

22 เรื่องเล่าจากเคสผู้ป่วยด้วยปลายปากกาของคุณหมอวิโรจน์ ไววานิชกิจ ผู้มากประสบการณ์ ผสมผสานกับลีลาการปรุงเรื่องให้อ่านเพลินด้วยฝีมือของนักเขียนขายดีนาม ชายเล็ก บดินทร์ ทำให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศวัย ทั้งที่ป่วยและไม่ป่วย สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ทุกเมื่อ แม้เป็นของขวัญของฝากก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนใกล้ชิด

โดยท้ายเรื่องได้สอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับโรค เช่น เบาหวาน โรคพิษสุนัขบ้า เยื่อบุตาอักเสบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพูดถึงการดูแลตัวเองและผู้ป่วย วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น หรือการเตรียมตัวในการไปพบแพทย์ รวมถึงแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคหรือความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพ ฯลฯ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนทั่วไปที่อาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับการไปตรวจสุขภาพประจำปี และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกคนมีโอกาสเป็น ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอาจแตกต่างกันได้ตามแต่ปัจจัยแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้จักป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโรค

เพราะโรคภัยไข้เจ็บไม่เข้าใครออกใคร แม้ไม่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวาน ความดัน หรือโรคมะเร็ง แต่คุณก็อาจเจ็บป่วยด้วยเหตุบังเอิญอย่างถูกสุนัขไล่งับหรือถูกงูกัด และอาจประสบอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ