ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786166124491
ปกหนังสือปกอ่อน
จำนวนหน้า614 หน้า
น้ำหนัก855.00 กรัม
กว้าง14.00 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา3.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2567
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ ปะการัง

รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ปรีดี พนมยงค์ 15%

ผู้เขียน : นาวี รังสิวรารักษ์, คำนิยมโดย ส.ศิวรักษ์

แนะนำ ขายดี

คิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง

สู่ระบอบประชาธิปไตย

ตั้งแต่วันที่อยู่ในท้องนา มุ่งปณิธานใฝ่หา

แนวคิดเพื่อให้ราษฎรส่วนใหญ่

ผู้ยากไร้ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อีกทั้งยังเป็นผู้มองการณ์ไกล

และใฝ่หาสันติภาพอย่างแท้จริง

คือความเป็น

"รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ปรีดี พนมยงค์"