ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165934688
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษอาร์ต (พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม)
จำนวนหน้า222 หน้า
น้ำหนัก500.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฏาคม 2565
สำนักพิมพ์ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

ลวดลายในศิลปะทวารวดี

ผู้เขียน : ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี


ลวดลายในศิลปะ ทวารวดีเป็นหนังสือที่ขาดตลาดไปนานถึง 13 ปีได้นำเสนอมาพิมพ์ใหม่ด้วยกระดาษอาร์ตสี่สี อย่างสวยงามทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้มีลวดลายที่ครบถ้วนที่สุดพร้อมกับภาพเปรียบเทียบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ และ วกาฎกะที่เก็บข้อมูลจากรัฐมัธยประเทศอุตตรประเทศ พิหาร และ มหาราษฎร์

การศึกษาพบว่าลวดลายมีหลายประเภท เช่น ลายกนกผักกูดลายประจำยามก้ามปู ลาบก้านขดเป็นต้น การวิจัยพบว่าลวดลายได้รับอิทธิพลจากถ้ำอชันตา มากกว่าศิลปะคุปตะ


หนังสือลวดลายในศิลปะทวารวดี ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง
ที่แสดงความสำพันธ์กับศิลปะอินเดียอย่างชัดเจน