ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217930
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า240 หน้า
น้ำหนัก315.00 กรัม
กว้าง14.00 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฏาคม 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ความเรียงว่าด้วยประชาธิปไตยติดอาวุธ

ผู้เขียน : รศ. ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ใหม่

“วิถีการปกครองที่เริ่มด้วยแสงแห่งประชาธิปไตยมักลงเอยด้วยฝันร้ายที่กลายเป็นทรราชย์” (เพลโต)

ความเรียงว่าด้วยประชาธิปไตยติดอาวุธ ความเรียงที่ย้อนเส้นทางระบอบการปกครองของตะวันตกสู่ระบอบประชาธิปไตยไทยซึ่งล้มเหลวมามากกว่ากึ่งศตวรรษ ทำลายความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย

ร่วมทบทวน ครุ่นคิด และใช้วิจารณญาณร่วมกัน เราอาจได้คำตอบที่ตรงกับความเรียงฯ นี้ ว่าเหตุใดประชาธิปไตยจึงต้อง “ติดอาวุธ”

สารบัญ

1 บทนำ
2 ภูมิหลัง
3 วัฏจักรการปกครอง
4 รัฐธรรมนูญ
5 รัฐประหาร
6 รัฏฐาธิปัตย์
7 หลักนิติธรรม
8 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
9 บทส่งท้าย