ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217916
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า336 หน้า
น้ำหนัก440.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่2 : พฤศจิกายน 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พจนานุกรมสร้างชาติ: อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้เขียน : มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง

ใหม่

รู้หรือไม่? ในภาษาไทย มีอุดมการณ์รัฐไทยแอบแฝงอยู่

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หนังสืออ้างอิงหลักทางภาษาเล่มสำคัญของไทย ที่ทำหน้าที่กำหนดกฏเกณฑ์การใช้ภาษาไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภาษาไทยมาตรฐานที่อนุรักษ์ความเป็นไทย และสอดแทรกอุดมการณ์ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” สู่ภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง จะพาผู้อ่าน สำรวจประวัติศาสตร์พจนานุกรมในประเทศไทยกับราชบัณฑิตยสถาน ตามรอยอุดมการณ์ทางภาษาของราชบัณฑิตยสถาน และความหมายของ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ที่ปรับเปลี่ยนนิยามความหมายสอดรับกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ผันแปรไปตามยุคสมัย


รูปอื่นๆ