ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217824
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์ Smart 100
จำนวนหน้า128 หน้า
น้ำหนัก335.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : สำนักพิมพ์มติชน, เมษายน 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

50 คนดังนอกตำรา

ผู้เขียน : ชานันท์ ยอดหงษ์

ใหม่

ในประวัติศาสตร์มีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่กลับไม่ถูกบรรจุเรื่องราวไว้ในตำรา หรืออาจมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยเต็มที เราอาจเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ได้ว่า “คนดังนอกตำรา”

ในประวัติศาสตร์มีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่กลับไม่ถูกบรรจุเรื่องราวไว้ในตำรา หรืออาจมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยเต็มที เราอาจเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ได้ว่า “คนดังนอกตำรา”

ประวัติ 50 คนดังนอกตำรานี้ เป็นการเอาเรื่องราวของพวกเขามาอธิบายในแง่มุมจากบทสัมภาษณ์ โดยให้พวกเขาเป็นคนเล่าเรื่องราวของตัวเอง ทำให้ภาษาที่นำมาใช้อ่านง่าย สนุก และแฝงไปด้วยอารมณ์ขันที่คนเหล่านี้นำเสนอ

บุคคลทั้ง 50 คน จะครอบคลุมบุคคลทุกชนชั้นในสังคมไล่ตั้งแต่ระดับกษัตริย์ จนถึงไพร่และทาส รวมไปถึงการหยิบเอาบุคคลทุกๆ พื้นที่ในสยาม ซึ่งแตกต่างจากบุคคลในตำราที่มักนิยมเล่าเรื่องของบุคคลในกลุ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น ดังเช่น สุลต่านอิสมาเอล ชาฮ์ แอนนา เลียวโนเวนส์ อำแดงจั่น อำแดงเหมือน หะยีสุหลง เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก ฯลฯ