ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215158
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า336 หน้า
น้ำหนัก420.00 กรัม
กว้าง14.10 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.70 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

กบฏบวรเดช : "เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕

ผู้เขียน : ณัฐพล ใจจริง

ใหม่

จุดพลิกผันสำคัญในช่วงต้นระบอบประชาธิปไตยกับการสะะท้อนประวัติศาสตร์การรบของกองทัพไทยสมัยใหม่

เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะต้องการศึกษาเหตุการณ์ ดังกล่าวโดยใช้หลักฐานที่เผยแพร่ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานจากงานเขียนและความทรงจำของเจ้านายที่เกี่ยวข้องหรือทรงอยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้น รวมทั้ง งานเขียนรำลึกหรือความทรงจำในหนังสืองานศพของของผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายได้พูดเพื่อให้เสียงต่างๆ (ของตัวแสดงในประวัติศาสตร์ถูกรับรู้ในวงกว้างแล้วหนังสือเล่มนี้ยังมีความต้องการท้าทายการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองไทยที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และตีความเหตุการณ์ดังกล่าวใหม่ให้มีใกล้เคียงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีความสมดุลของเสียงจากตัวแสดงในประวัติศาสตร์ เพื่อให้สังคมไทยได้องค์ความรู้ใหม่และเรียนรู้ประสบการณ์จากอดีตเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยให้เกิดสันติภาพอันยั่งยืนต่อไป