ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1409-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า192 หน้า
น้ำหนัก245.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2558
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ถนนเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผู้เขียน : ยุวดี ศิริ : แต่ง, วิษณุ เครืองาม : คำนิยม

ใหม่

มองประวัติศาสตร์สังคมบางขุนนนท์ ผ่านถนนและคลอง

ย่านบางขุนนนท์ เป็นย่านเก่าแก่ของธนบุรี และขึ้นชื่อเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้เองบอกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของผู้คนในย่านบางขุนนท์และคลองชักพระ ที่มีบริบทความลงตัวของการผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี ทั้งผู้คนในชุมชน ทำเลที่ตั้ง ลักษณะการค้าการทำมาหากิน รวมถึงการปฎิสัมพันธ์กับคนต่างพื้นที่โดยความเชื่อมโยงผ่านแม่น้ำลำคลอง

มองประวัติศาสตร์สังคมบางขุนนนท์ ผ่านถนนและคลอง

ย่านบางขุนนนท์ เป็นย่านเก่าแก่ของธนบุรี และขึ้นชื่อเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้เองบอกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของผู้คนในย่านบางขุนนท์และคลองชักพระ ที่มีบริบทความลงตัวของการผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี ทั้งผู้คนในชุมชน ทำเลที่ตั้ง ลักษณะการค้าการทำมาหากิน รวมถึงการปฎิสัมพันธ์กับคนต่างพื้นที่โดยความเชื่อมโยงผ่านแม่น้ำลำคลอง