ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1298-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษจริงใจ 70 แกรม
จำนวนหน้า192 หน้า
น้ำหนัก260.00 กรัม
กว้าง24.20 ซม.
สูง21.20 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, มิถุนายน 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส

ผู้เขียน : ศิเรมอร อุณหธูป

ใหม่

ประสบการณ์ตรงของคนสามคนที่ตกเป็นทาส...ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส พวกเขาค้นพบวิธีหลุดพ้นจากสารเสพติดเหล่านี้ เพื่อพบกับอิสระจากการถูกครอบงำโดยอารมณ์ความคิดของตน เริ่มจากปรับความคิดใหม่และมีใจที่ตั้งมั่น จากนั้นหันกลับมาหาวิถีทางธรรมชาติ พืชผักสมุนไพรไทย เพื่อกระตุ้นและสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง สามารถป้องกันตนเองและขับพิษต่างๆ ออกไปได้หมด

และสิ่งที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการทานสมุนไพรคือการออกกำลังกาย ที่จะทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง เมื่อกายดี ใจจึงอิ่ม

ประสบการณ์ตรงของคนสามคนที่ตกเป็นทาส...ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส พวกเขาค้นพบวิธีหลุดพ้นจากสารเสพติดเหล่านี้ เพื่อพบกับอิสระจากการถูกครอบงำโดยอารมณ์ความคิดของตน เริ่มจากปรับความคิดใหม่และมีใจที่ตั้งมั่น จากนั้นหันกลับมาหาวิถีทางธรรมชาติ พืชผักสมุนไพรไทย เพื่อกระตุ้นและสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง สามารถป้องกันตนเองและขับพิษต่างๆ ออกไปได้หมด

และสิ่งที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการทานสมุนไพรคือการออกกำลังกาย ที่จะทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง เมื่อกายดี ใจจึงอิ่ม

ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส
ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของ "ศิเรมอร อุณหธูป"

เริ่มจากใจที่สิงสู่ จนกลายเป็นใจที่ "ติดกับ"
ติดกับดัก ในบ่วงของการปล่อยปละ
จนเป็นทาสของการเสพติด
เข้าเลือด เข้าเนื้อ เข้ากระดูก
มาร่วมค้นหา "ทางรอด" จากความเป็นทาส
สู่ใจที่อิสระ เบิกบาน คืนความแข็งแรง