ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1166-2
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า192 หน้า
น้ำหนัก215.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง18.40 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน , สิงหาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

จากเจ้าพระยาถึงอิรวดี รายการพื้นที่ชีวิต ชุดจากเจ้าพระยาถึงอิรวดี

ผู้เขียน : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ใหม่

รายการพื้นที่ชีวิตพาผู้อ่านย้อนอดีตไปศึกษาและทำความเข้าใจรากฐานความคิดความเชื่อในเรื่องต่างๆ ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึด โดยพิธีกรรุ่นใหม่ คุณไบรท์ – พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ และ คุณอ๊อป – อัครพล ทองธราดล นำเสนอเรื่องราวทางวัฒธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ชาวไทยและพม่าได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา

รายการพื้นที่ชีวิตพาผู้อ่านย้อนอดีตไปศึกษาและทำความเข้าใจรากฐานความคิดความเชื่อในเรื่องต่างๆ ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึด โดยพิธีกรรุ่นใหม่ คุณไบรท์ – พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ และ คุณอ๊อป – อัครพล ทองธราดล นำเสนอเรื่องราวทางวัฒธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ชาวไทยและพม่าได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงตามแต่ละยุคสมัย กระทั่งทิ้งข้อคิดไว้ถึงเรื่องที่ว่าเราจะอยู่อย่างไรต่อไปในสภาพสังคมที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน

เนื้อหาทั้งหมดถูกนำเสนอผ่านงานทางวิชาการ หลักฐานและเอกสารหลายด้าน พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวเรื่องราวด้านวิถีชีวิตของผู้คนที่ดำรงอยู่จริงและมุมมองของอาจารย์และนักวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์, อาจารย์โกวิท เอนกชัย หรือเขมานันทะ, อาจารย์โรเบิร์ต เดวิด ลาร์สัน หรือ อดีตพระอาจารย์สันติกโร, ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์, อาจารย์อานันท์ นาคคง, คุณประชา หุตานุวัตร และนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช.