ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 2,200.00

฿ 1,980.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-021109-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า2166 หน้า
น้ำหนัก2000.00 กรัม
กว้าง20.00 ซม.
สูง27.30 ซม.
หนา14.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : พุทธศักราช ๒๕๕๖
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 3 ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ (เล่ม 1-4)

ผู้เขียน : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฟรีค่าจัดส่ง

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 3 ชื่อตัวะคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จัดพิมพ์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

นามานุกรมชุดนี้เป็นชุดที่ 3 ซึ่งรวบรวมชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะในวรรณคดีตามที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 การอ่านนามานุกรมชุดที่ 3 นี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละคร สถานที่ และชื่อปกิณกะในวรรณคดีแต่ละเครื่องดียิ่งขึ้นนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่3 ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และ ปกิณกะ