ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0932-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า152 หน้า
น้ำหนัก190.00 กรัม
กว้าง14.40 ซม.
สูง18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, พฤษภาคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

น้องมาร์คเห็นคนตาย

ผู้เขียน : คนมองหนัง

ใหม่

บันทึกส่วนเสี้ยวของเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างและหลังเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งเป็น 2 ภาค

ภาคแรก นำเสนอรูปแบบงานเขียนกึ่งบทภาพยนตร์ ผ่านตัวละครอย่าง “น้องมาร์ค”

บันทึกส่วนเสี้ยวของเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างและหลังเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งเป็น 2 ภาค

ภาคแรก นำเสนอรูปแบบงานเขียนกึ่งบทภาพยนตร์ ผ่านตัวละครอย่าง “น้องมาร์ค”

เราจะได้เห็นลีลายียวนอันกวนโอ๊ยของ “น้องมาร์ค” ในการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องการเมือง และเสียดสีชนชั้นกลางในกรุเงทพฯ

ภาคสอง บทความและบันทึกส่วนตัวของผู้เขียน ที่กล่าวถึงความหวัง ความกล้าหาญ ที่จะให้ชีวิตนั้นดำเนินเดินหน้าต่อสู่ต่อไป