ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218951
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษIvory 70 g. ขาวดำทั้งเล่ม
จำนวนหน้า552 หน้า
น้ำหนัก715.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง2.20 ซม.
หนา21.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2567
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สยามแต่ปางก่อน 35 ปีในบางกอกของหมอบรัดเลย์

ผู้เขียน : วิลเลียม แอล. บรัดเลย์

แปลโดย : ศรีเทพ กุสุมา ณ อยุธยา, ศรีลักษณ์ สง่าเมือง

ใหม่ แนะนำ ขายดี

ทดลองอ่านบทบันทึกได้ที่ : https://bit.ly/4ejYB1t

หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีอเมริกัน ผู้มีบทบาทโดดเด่นในด้านการแพทย์และการพิมพ์สยามในยุคต้นสมัยใหม่ และมีความใกล้ชิดกับชนชั้นนำไทยหลายคน หมอบรัดเลย์จึงเป็นตัวละครทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในหลายมิติ

เรื่องราวตลอดชีวิตในสยามของหมอบรัดเลย์ถูกบอกเล่าไว้ในหลากหลายข้อเขียน ทั้งบันทึกส่วนตัว หนังสือพิมพ์ และ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างหมอบรัดเลย์กับบุคคลต่างๆ รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญที่หมอบรัดเลย์ได้ประสบด้วยตัวเอง หรือได้ยินมา

สยามแต่ปางก่อน 35 ปีในบางกอกของหมอบรัดเลย์ จึงเป็นหนังสือเล่มสำคัญที่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไทยในยุคเริ่มต้นสมัยใหม่ที่ลุ่มลึก เปี่ยมไปด้วยข้อมูลและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ผ่านมุมมองแบบ "ฝรั่งมองไทย" ที่มุมหนึ่งก็เหยียดหยัน และอีกมุมก็วิพากษ์ความพ้นสมัยอย่างตรงไปตรงมา

สารบัญ

คำนำ เมื่อพิมพ์ครั้งแรก

คำนำสำนักศิลปวัฒนธรรม ปรามินทร์ เครือทอง

อารัมภบท

บุคคลในเรื่อง

1 จุดเริ่มต้น

2 เป็นมิชชันนารี

3 เอมิลี่ รอยส์

4 การแต่งงาน

5 การเดินทาง

6 มรณกรรมที่สิงคโปร์

7 โจรสลัดมาเลย์

8 การผ่าตัดหนแรกของข้าพเจ้า

9 สมเด็จพระราชชนนี

10 มิสเตอร์ฮันเตอร์

11 บุญไท

12 แคโรไลน์ ไฮด์

13 เจ้าฟ้ามงกุฎ

14 ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของ เจ. เอช. แชนด์เลอร์

15 โรคฝีดาษ

16 เอมิลี่ตาย

17 ถูกไล่ออก

18 ซาราห์ แบล็ชลี่

19 กลับสู่สยาม

20 เจ้าฟ้ามงกุฎเสวยราชย์

21 เลนและซิลสบี้

22 ความเป็นอิสระ

23 กงสุลล่องหน

24 เหตุประทุษร้าย

25 แอนนา

26 เพื่อนที่แสนดีของเด็กผู้หญิง

27 มิสพาล์มเมอร์

28 ฮู้ดเข้าเฝ้า

29 ชะตากรรมของแชนด์เลอร์

30 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์

31 พระทนต์ปลอมของพระเจ้าอยู่หัว

32 หนังสือให้ความคุ้มครอง

33 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

34 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

35 นาวาเอก รีด

36 การฆาตกรรม

37 นายแพทย์เฮ้าส์กับช้าง

38 โชคร้ายของนายแพทย์เฮ้าส์

39 พลเอก พาร์ทริดจ์

40 มองกลับไปในอดีต

ปัจฉิมบท