ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218937
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษIvory 70
จำนวนหน้า248 หน้า
น้ำหนัก390.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.15 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เสด็จพ่อ ร.5 วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย และประชาชนในรัฐนาฏกรรม

ผู้เขียน : นิธิ เอียวศรีวงศ์, ธนาพล อิ๋วสกุล / คำนำเสนอ: ประจักษ์ ก้องกีรติ

ใหม่ แนะนำ ขายดี

ทดลองอ่านได้ที่: https://bit.ly/3TTJBQ0

เนื้อหาภายในเล่มจะพาผู้อ่านทุกท่านย้อนอดีต เพื่อสะท้อนให้เข้าใจสังคมการเมืองไทยร่วมสมัย พร้อมทั้งประเด็นเรื่องการเมืองของประเพณีและพิธีกรรมความคิดเรื่องวีรบุรุษที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ความตึงเครียดระหว่างการสร้างสถาบันให้เข้มแข็ง การเชิดชูตัวบุคคล บทบาทและสถานะของสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งปมปัญหาเรื่องการถ่ายโอนและการสืบทอดอำนาจ บทบาทของปัญญาชนในสังคมไทย ความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำที่ทางของประชาชนในรัฐราชการไทย อำนาจนำทางศีลธรรมที่เสื่อมคลาย และจิตสำนึกใหม่ของประชาชน

เชิญชวนนักอ่านทุกท่านศึกษาเรื่องราวสังคมการเมืองไทยหลากหลายประเด็นผ่าน 9 บทสำคัญ ประกอบด้วย….
.
คำนำบรรณาธิการ
คำนำเสนอ นิธิ เอียวศรีวงศ์: ปัญญาชนผู้บันทึกการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

บทที่ 1 ประเพณีประดิษฐ์ในสยาม-ไทย
บทที่ 2 วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย
บทที่ 3 ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5
บทที่ 4 ระหว่างสถาบันและองค์พระมหากษัตริย์
บทที่ 5 นิพานวังหน้า
บทที่ 6 การถ่ายโอนอำนาจ
บทที่ 7 สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
บทที่ 8 ประชาชนในรัฐนาฏกรรม
บทที่ 9 สถาบันกษัตริย์ใน “สี่แผ่นดิน”