ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218883
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษ ไอวอรี่ 70 g
จำนวนหน้า320 หน้า
น้ำหนัก500.00 กรัม
กว้าง14.03 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ลอกคราบพุทธแท้: ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาชนชั้นกลางไทยร่วมสมัย

ผู้เขียน : อาสา คำภา, สายชล สัตยานุรักษ์ บรรณาธิการ

ใหม่ แนะนำ ขายดี

ทดลองอ่าน : https://bit.ly/49Rievk

“ชนชั้นกลางไทยอาจจะต้องพยายามอ่านหนังสือพุทธศาสนาชนชั้นกลางไทยเล่มนี้อย่างละเอียด โดยทำให้ตัวเอง ‘จิตว่าง’ มากพอที่จะ ‘รับฟัง’ และ ‘รับรู้’ ประเด็นที่อ่อนไหวต่าง ๆ ทางศาสนาที่อาสาวิเคราะห์ให้เห็นโดยไม่ด่วนตัดรอนหรือปฏิเสธเสียตั้งแต่แรก เพื่อจะได้ ‘รู้จัก’ หรือเข้าใจอคติทางศาสนาของตนเองดีพอจนสามารถจะทบทวนความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา หรือ ‘อารมณ์’ ทั้งหลายที่ตนเองมีอยู่ ก่อนที่จะก้าวไป ‘บนหนทางสู่อนาคต’” จาก สายชล สัตยานุรักษ์

.

เมื่อภาพความเป็น ‘คนดี’ ตามมาตรฐานศีลธรรมของพุทธศาสนาไทย กลับซ่อนอำพราง ‘อุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์’ ไว้อย่างแนบเนียน

.

ลอกคราบพุทธแท้: ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาชนชั้นกลางไทยร่วมสมัย ของ อาสา คำภา เปิดเผย เปิดโปรง การเมืองวัฒนธรรมของรัฐไทยภายใต้ ‘ศีล 5’ พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน - ปัญญาชน ตลอดจนบทบาทของพระสงฆ์ ประกาศก ฆราวาส ผู้เผยแพร่พุทธศาสนา กับการสร้าง จริต อารมณ์ความรู้สึกศรัทธาของชนชั้นกลางไทย

.

ร่วมตามหาความเป็นพุทธแท้ หนทางที่นำมาสู่การพ้นทุกข์ ชมภาพการเมืองระบอบประชาธิปไตยในนามของ ‘คนดี’ ได้ ณ บัดนี้


บทที่ 1 : พระพุทธศาสนาชนชั้นกลางไทย
บทที่ 2 : อำนาจแห่งกรรมและมโนทัศน์ศีล 5: จากรากฐานถึงปรากฏการณ์ร่วมสมัย
บทที่ 3 : ทางสองแพร่งที่ไม่แยกขาดกัน ระหว่างพุทธศาสนาปัญญาชนกับพุทธนิยมแบบชาวบ้าน
บทที่ 4 : พุทธศาสนาชนชั้นกลางไทยดอกไม้หลากสี ภายใต้อารมณ์ความรู้สึกที่หลายหลาก
บทที่ 5 : พุทธศาสนาชนชั้นกลางไทยในอารมณ์ความรู้สึก ก้าวไม่ถึงและไปไม่สุดของเสรีนิยม
บทที่ 6 : บทสรุป