ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218906
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษIvory 70 g.
จำนวนหน้า248 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง14.03 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ชิงแดนแม่น้ำโขง: ประวัติศาสตร์เสียดินแดนฉบับวิวาท(กรรม)

ผู้เขียน : ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

ใหม่ แนะนำ ขายดี

ทดลองอ่านได้ที่: https://bit.ly/495FPXQ

“พวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งและศักดินาสยามได้ปะทะกันและต่อรองกันบนแผ่นดินลาวเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาแต่ผู้ที่รับเคราะห์กว่าใครทั้งหมดคือประชาชนลาวที่สูญเสียเอกราช”
.
นี่คือข้อความซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศลาวอันสะท้อนถึงความสูญเสียดินแดนของชาวลาวให้แก่ฝรั่งเศสและสยาม

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงงานศึกษาเรื่องการเสียดินแดนของสยาม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

โดยกลุ่มที่ 1 ศึกษาเขตแดนสยามในฐานะเป็นรัฐสมัยใหม่มาตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งจะอธิบายเหตุการณ์โดยการกล่าวถึงความโหดร้ายของชาติตะวันตกและเชิดชูความสมารถของกษัตริย์และชนชั้นนำในการรักษาเอกราชเอาไว้ได้

ส่วนงานกลุ่มที่ 2 ศึกษาเขตแดนสยามโดยตั้งสมมติฐานไว้ว่าเขตแดนของสยามก่อนสมัยใหม่ไม่มีความชัดเจนแน่นอน แต่หดและขยายได้ดังหีบเพลงหรือแสงเทียน จึงกล่าวว่าสยามไม่เคยมีเขตแดนที่แน่นอน ฉะนั้นจะบอกว่าสยามเสียดินแดนไปไม่ได้ ซึ่งแนวคิดของงานกลุ่มหลังนี้ยังได้ต่อยอดไปสู่การบอกว่าสยามทำตัวเป็นเจ้าอาณานิคมท้องถิ่น เข้าไปยึดเมืองและดินแดนของชนชาติอื่น