ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218791
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษvory 80 g. 4 สีทั้งเล่ม
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก650.00 กรัม
กว้าง16.90 ซม.
สูง21.90 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ศรีเทพ สถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก

ผู้เขียน : ศิวพงศ์ สีเสียดงาม

ใหม่ แนะนำ ขายดี

ทดลองอ่าน: https://bit.ly/48hFnW8

ศรีเทพ เมืองมรดกโลกในประเทศไทย อยู่ในความสนใจของสังคม และผู้สนใจในประวัติศาสตร์โบราณและประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือเล่มนี้ คือ คู่มือนำทางสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับเมืองศรีเทพ โดยให้ข้อมูลเป็นพื้นฐานอ่านสบาย ทั้งเรื่องความเป็นมาของเมืองศรีเทพ ข้อค้นคว้าเกี่ยวกับเมืองศรีเทพที่ผ่านมา รวมไปถึงข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะทั้งรูปแบบของเทวรูปและพระพุทธรูป รวมไปถึงรูปแบบอาคารศาสนสถานภายในเมืองโบราณ ที่ล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กับบ้านเมืองอื่นๆ ในยุคโบราณเช่นกัน


สารบัญ

01 ศรีเทพ: ชุมชนโบราณศูนย์กลางลุ่มแม่น้ำป่าสัก

02 ศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพ

03 สถาปัตยกรรมเมืองศรีเทพ

04 เมืองศรีเทพกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบ้านเมืองต่างๆ ผ่านมุมมองจากงานศิลปกรรม