ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218609
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory (เนื้อในสี่สี)
จำนวนหน้า504 หน้า
น้ำหนัก550.00 กรัม
กว้าง16.40 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่2 : ตุลาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

โบราณกาลปัจจุบัน

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

ใหม่ แนะนำ ขายดี

โบราณกาลปัจจุบัน
ภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม


โบราณกาลปัจจุบัน ทบทวนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ และข้อสันนิษฐานต่างๆ ต่อประเด็นทางประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมในอดีตของไทย นั้บตั้งแต่สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร จนถึงหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะสุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง อยุธยา และรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้ พระราชวัง เจดีย์ พระพุทธรูป เทวรูป จิตรกรรม และ ฯลฯ ต่างมีผู้รู้ศึกษาทางวิชาการอย่างมากมายในปัจจุบัน ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นการทบทวนองค์ความรู้ของผู้เขียนที่ผ่านมา และแต่งแต้มสีสันผ่านการคิดทางศิลปะและจินตนาการ เป็นการตั้งคำถามชวนคิดต่อ และค้นหาแนวทางใหม่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย


สารบัญ ececa17d1a-sarbay-borankal.pdf