ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 3,500.00

฿ 3,150.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN9786164121225
ปกหนังสือแข็งสันโค้ง เย็บกี่ไสกาว
กระดาษถนอมสายตา
น้ำหนัก4000.00 กรัม
กว้าง20.00 ซม.
สูง27.00 ซม.
หนา9.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : 2566
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย ลำดับที่ ๒ เรื่องห้องสิน (1ชุด 3 เล่ม)


พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย เรื่อง ห้องสิน
บรรจุกล่อง 3 เล่ม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์หนังสือ "พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย" เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

การจัดพิมพ์หนังสือชุดพงศาวดารจีนฉบับภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 35 เรื่อง รวม 118 เล่ม นอกจากจะเป็นที่ะลึกในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมของจีนด้วย

ห้องสิน เป็นนิยายพงศาวดารจีน ไม่ปรากฎชื่อผู้แปลและเวลาที่แปล ต้นฉบับมี 43 เล่มสมุดไทย เรื่องห้องสิน มีชื่อตรงกับฉบับภาษาจีนว่า เฟิงเสินเหยี่ยนอี้(封神演义 "นิยายประวัติศาสตร์การสถาปนาเทวดา" นักวิชาการด้านวรรณคดีจีนเชื่อว่าเป็นผลงานของสี่ว์จังหลิน (许仲班: ค.ศ. 1560-1630 ผู้มีสมญาว่าจงซานอี้โส่ว [【钟山逸 臭 "เฒ่าสำราญแห่งเขาจงซาน") บ้างเชื่อว่าผู้แต่งคือนักพรตเต๋ชื่อลู่ซีชิง (陸西星: ค.ศ. 1520-1616) นิยายเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องรวม 100 ตอน แต่งสมัยราชวงศ์หมิงในราวค.ศ.1567-1620

เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเจ้าติวอ๋องแห่งเมืองจิวโก๋เสด็จไปคำนับเทพธิดาหนึงวาสีที่ศาลเจ้า ได้เห็นรูปเทพธิดางดงามก็เขียนโคลงชมโฉมไว้ เทพธิดาถือว่าดูหมิ่น จึงให้เหล่าปีศาจไปทำให้ลุ่มหลงกามคุณ ปีศาจไปฆ่านางขันกีหญิงที่พระเจ้าติวอ๋องหมายปองแล้วเข้าสิงนาง พระเจ้าติวอ๋องลุ่มหลงนางจนละเลยราชกิจ เกียงจูแหยผู้รู้วิชาเตำไปทำราชการด้วยก็ถูกปีศาจนั้นปองร้าย จึงไปเป็นที่ปรึกษาของบุนอ๋องเจ้าเมืองไซรกี เมื่อบุนอ๋องสิ้นชีวิตเกียงจูแหยยกบุตรของบุนอ๋องขึ้นเป็นพระเจ้าบูอ๋อง แล้วยกทัพไปตีเมืองของพระเจ้าติวอ๋อง สถาปนาราชวงศ์จิว เชิญพระเจ้าบูอ๋องขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าบูอ๋องฮ่องเต้

จากนั้นเกียงจูแหยเรียกดวงวิญญาณไพร่พลทั้งสองฝ่ายที่ตายในสงครามมาปูนบำเหน็จและปรึกษาโทษ ดวงวิญญาณผู้มีความชอบจึงได้เป็นเทวดาและดวงดาวประจำที่ต่างๆ


รูปอื่นๆ