ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 660.00

฿ 594.00

สินค้าหมด

ISBN9786164121256
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษถนอมสายตา
จำนวนหน้า444 หน้า
น้ำหนัก1500.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง29.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : 2566
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เรื่องโบราณ จากหนังสือวชิรญาณ

ขายดี

หนังสือ "เรื่องโบราณ จากหนังสือวชิรญาณ"

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้จัดพิมพ์หนังสือชุด “วชิรญาณ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (พิมพ์เสร็จในปี พ.ศ.2561)

โดยหนังสือชุดดังกล่าวมีคอลัมน์ชื่อ “เรื่องโบราณ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ และเอกสารโบราณ พิมพ์กระจัดกระจายอยู่ในหนังสือเล่มต่างๆ จำนวน 10 เล่ม รวม 28 เรื่อง มูลนิธิฯ เห็นควรนำเรื่องที่พิมพ์อยู่ในคอลัมน์ “เรื่องโบราณ” ทั้ง 28

เรื่องมาพิมพ์รวมไว้ด้วยกันเป็นเล่มเดียว เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา สืบค้น และอ้างอิงทางวิชาการต่อไป


รูปอื่นๆ