ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218319
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปรุ๊ฟ
จำนวนหน้า224 หน้า
น้ำหนัก320.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : มีนาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

แด่ทุกต้นกล้าความฝัน : ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา และเส้นทางการต่อสู้สู่รัฐสวัสดิการ

ผู้เขียน : ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

ใหม่

“ประชาชนไม่จำเป็นต้องเลือก แต่เราสามารถมีความปรารถนาต่อสิ่งเหล่านี้ได้พร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลหรือมหาวิทยาลัย เงินค่าทำคลอด เงินเลี้ยงดูเด็ก ไปจนถึงบำนาญประชาชน เพราะมันล้วนเป็นเรื่องเดียวกันที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของประชาชน”

แด่ทุกต้นกล้าความฝัน โดย รศ. ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี เล่มนี้ ไม่เพียงมุ่งนำเสนอแนวคิดว่าด้วยรัฐสวัสดิการ คลี่ขยายให้เห็นถึงเส้นทาง อุปสรรค ความเป็นไป และความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากหลายกลุ่มประเทศกรณีศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่อสังคมไทยเท่านั้นทว่ายังค่อยๆ ชี้ให้เราเห็นว่า“หัวใจ” สำคัญของการเปลี่ยนแปลงน้อยใหญ่ที่จะช่วยรักษาต้นกล้าความฝันของทุกคนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้มากอำนาจล้นฟ้า หากแต่ก่อร่างขึ้นมาจากพลังและเสียงเล็กๆ ของผู้คน คนธรรมดาที่มีหัวใจ สามารถสัมผัสถึงและเจ็บปวดไปกับความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ และเชื่อมั่นว่าเราล้วนเป็นมนุษย์ที่มีสิทธอย่างเต็มที่ที่จะมีชิวิตที่ดีโดยไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอ

เพราะสังคมที่คนเท่ากันคือเรื่องเป็นไปได้และชีวิตที่ทุกคนสุขเสมอหน้าไม่ใช่เพียงนิยายยูโทเปีย


รูปอื่นๆ