ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218227
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษจริงใจ
จำนวนหน้า296 หน้า
น้ำหนัก385.00 กรัม
กว้าง14.00 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : มกราคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง

ผู้เขียน : สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

ใหม่

ทดลองอ่าน https://bit.ly/3j1eUIY
ฟังสกู๊ปพิเศษ "คุยเรื่องเล่ม เล่าเรื่องปก" https://fb.watch/iiXWfCD-T_/

เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง

เรื่องราวของ "ชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน" ที่ผ่านมา มักตั้งต้นศึกษาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-การเมืองเป็นสำคัญ ขณะที่มิติอันซับซ้อนอย่าง "อารมณ์ความรู้สึก" กลับถูกละเลย หรือเป็นเพียงอาภรณ์ของการศึกษาที่ไม่สลักสำคัญเท่าเศรษฐกิจ-การเมือง

.

สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ จึงได้บุกเบิกการศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน ผ่านหนังสือ "เป็นจีนเพราะรู้สึก: ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง" โดยมุ่งเผยให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเข้าใจพลังทางอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนอย่างลุ่มลึก นับจากยุคระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการกระทั่งลูกจีนรักชาติเคลื่อนไหวทางการเมือง

.

"เป็นจีนเพราะรู้สึก" ได้พลิกอ่านตีความหลักฐานใหม่ เพื่อจัดวางหลากอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ทั้งความอับอาย คับแค้น ตึงเครียด สุขสำเร็จ ไปจนถึงการเป็น "คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร" ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งความเป็นจีน-ไทยพร่าเลือนเกินกว่าจะนิยามได้ตายตัว

1 เป็นจีนเพราะรู้สึก

 • ว่าด้วยการศึกษาชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน และกรอบประวัติศาสตร์ความรู้สึก
 • ว่าด้วยกระแสธารประวัติศาสตร์ความรู้สึก
 • ที่ทางของการศึกษาชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน ในกระแสธารประวัติศาสตร์ความรู้สึก
 • ก่อนจะเปิดฉากอารมณ์

2 ระบอบอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสร้าง : การก่อตัวและสมดุลที่พังทลาย

 • ระหว่างความกรุณากับความอับอาย : สมดุลของระบอบอารมณ์ความรู้สึกต่อคนจีน
 • การต่อต้านสงคราม ฝ่ายซ้าย และหน่อเชื้อสามัคคีชนชั้น
 • พินิจใหม่โรงเรียนจีนผ่านกรอบอารมณ์ความรู้สึก และการก้าวข้าม “ญาณวิทยาชาตินิยม”
 • เพราะคับแค้นจึงต่อต้าน : จากอับอายในชาติพันธุ์สู่สามัคคีชนชั้น
 • ความรู้สึกต่อจีนที่พลิกผัน : อุปลักษณ์จีนและความคับแค้นที่ถูกปลดปล่อย
 • สมดุลที่สูญเสียของระบอบอารมณ์ความรู้สึก และการคลี่คลาย

3 ชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน วรรณกรรมจีนแปลงไทยและทุนนิยมอารมณ์ความรู้สึกไทย

 • ระบอบสฤษดิ์กับการสร้างอารมณ์ความรู้สึก ของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน
 • ว่าด้วยสื่อในฐานะที่ลี้ภัยทางอารมณ์ และการสืบสานแปรเปลี่ยนความเป็นจีน
 • “วรรณกรรมไทยพากย์จีน” ในฐานะ “วรรณกรรมจีนแปลงไทย”
 • ก่อนจะเข้าสู่พระบรมโพธิสมภาร

4 เสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และทุนนิยมอารมณ์ความรู้สึกไทยของลูกจีน

 • ทุนจีน รัฐไทย และทุนนิยมอารมณ์ความรู้สึกไทย
 • ทุนนิยม “เสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ในจดหมายจากเมืองไทยและอยู่กับก๋ง
 • ศรัทธาต่อความรู้สึก “คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”
 • สื่อ อารมณ์ความรู้สึก และการประกอบสร้าง ตัวตนทางวัฒนธรรมที่พร่าเลือน
 • การปรากฏของ “ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน” : ภาพสะท้อนของความสุขจากการเสพ ความเป็นจีนที่หายไป
 • “คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ที่เพิ่งสร้างและก้าวต่อไป

5 การกลับคืนและรอยปริแตกของระบอบอารมณ์ความรู้สึก

 • ความคาดหวังต่อชนชั้นกลางที่พังทลาย
 • พระผู้กอบกู้
 • ความตึงเครียดทางอารมณ์และความรู้สึกเหลื่อมล้ำ เมื่อชนชั้นกลางถูกท้าทาย
 • ลูกจีนรักชาติกับการโหยหาอดีตแบบย้อนคืน
 • รอยปริแตกของระบอบอารมณ์ความรู้สึก “คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”
 • การกลับคืนและความท้าทายระบอบอารมณ์ความรู้สึก

6 ระบอบอารมณ์ความรู้สึกในวันที่ไม่หวนกลับ

 • จาก “สมพาสความเป็นจีน” สู่ “วรรณกรรมจีนแปลงไทย”
 • ในวันที่ไม่หวนกลับ

รูปอื่นๆ