ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218128
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก410.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่2 : กุมภาพันธ์ 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม

ผู้เขียน : สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

ใหม่ ขายดี

ทดลองอ่านได้ที่: http://bit.ly/3Ov5jp2

เจ้านครอินทร์ กษัตริย์รัฐสุพรรณภูมิ ผู้ยุติการเมืองผลัดราชวงศ์ละโว้-สุพรรณภูมิในช่วงต้นสมัยอยุธยา และสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชอาณาจักรสยามแห่งแรก โดยการวางรากฐานอำนาจทางการเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และสานสัมพันธ์ใต้อำนาจกับราชสำนักจีนผ่านการค้าจิ้มก้อง สร้างกรุงศรีอยุธยาให้กลายเป็นเมืองท่าการค้าเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการค้านานาชาตินำความมั่งคั่งรุ่งเรืองมาสู่กรุงศรีอยุธยา

.

อาจกล่าวได้ว่า “เจ้านครอินทร์” เป็นกษัตริย์สยามแห่งเมืองสุพรรณ (รัฐสุพรรณภูมิ) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์รัฐอยุธยา…แต่แล้วทำไมเราจึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวของเจ้านครอินทร์มากนัก?

.

“เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม” หนังสือรวมบทความของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สืบแสง พรหมบุญ, ศรีศักร วัลลิโภดม และรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ผลงานบรรณาธิการโดย “สุจิตต์ วงษ์เทศ” จะมาพาไปไขข้อข้องใจว่าด้วยประวัติศาสตร์ “เจ้านครอินทร์” ที่เคยถูกปกปิด ละเลยจากประวัติศาสตร์แห่งชาติในหลากหลายแง่มุมที่หลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อน

.

ร่วมตามหาเรื่องเล่าของกษัตริย์อยุธยา เมืองสุพรรณองค์สำคัญนี้ ผ่านการวิเคราะห์ ตีความ และค้นคว้าเอกสาร รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อเติมเต็มหน้าประวัติศาสตร์ที่หายไปของประวัติศาสตร์อยุธยาพร้อมกันกับเราในหนังสือเล่มนี้


รูปอื่นๆ