ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN999999999999
ปกหนังสือแข็ง
กระดาษอาร์ต (พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม)
จำนวนหน้า252 หน้า
น้ำหนัก1180.00 กรัม
กว้าง23.00 ซม.
สูง23.50 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งพิเศษ ยุพานุสรณ์
สำนักพิมพ์บัญชา พงษ์พาณิช

รอยลูกปัด (Beyond Beads) **ไม่ร่วมรายการส่วนลด

ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช

ขายดี

จากลูกปัดอายุกว่า 2,000 ปีที่กระจัดกระจายในหลายจังหวัดของภาคใต้ตอนบน (ชุมพร,ระนอง,สุราษฎร์ธานี,พังงา,นครศรีธรรมราช,กระบี่ ฯลฯ)

การศึกษาค้นคว้ากว่า 3 ปีของผู้เขียน ได้นำเสนอข้อมูลหลักๆ คือ

ประเภทต่างๆ ของลูกปัดที่ค้นพบ
ร่องรอยจากลูกปัดที่ค้นพบแต่ละแหล่ง
แสดงข้อค้นพบและสมมุติฐานสำคัญ

ด้วยคุณสมบัติของลูกปัดที่มีสถานะหลากหลาย คือ เครื่องประดับ, โบราณวัตถุ, เครื่องรางของขลัง, แทนเงินตรา ฯลฯ ทำให้เรื่องราวของลูกปัดมีมิติที่กว้างและลึก ให้เราได้ทำความรู้จัก ศึกษา และเรียนรู้ถึงคุณค่าต่อความสัมพันธ์กับมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์หลายสมัย
ด้วยสำนวนภาษาสไตล์เล่าเรื่อง ที่ผสานข้อมูลเชิงวิชาการกับข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง และนำเสนอภาพถ่ายสี่สีของลูกปัดหายากนับพันเม็ด พิมพ์ด้วยกระดาษคุณภาพ หนังสือ "รอยลูกปัด" จึงให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างเต็มที่ ทั้งในแง่เนื้อหาทางวิชาการ ภาพประกอบ และรูปเล่มที่สวยงาม