ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165885706
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า257 หน้า
น้ำหนัก370.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่มกราคม 2565
สำนักพิมพ์ituibooks

ศาสนาผีใต้ชะเงื้อมเขาพระสุเมรุ


“ศาสนาผีใต้ชะเงื้อมเขาพระสุเมรุ” เล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อเขียน 30 เรื่อง ของศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ ที่เขียนลงมติชนสุดสัปดาห์ระหว่าง พ.ศ. 2558-2564
.
โดยมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับ 4 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ วัตถุที่สร้างขึ้นในความเชื่อของศาสนาผี, พิธีกรรมในศาสนาผี, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาผี และสุดท้ายคือการกลืนกลายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาผี ให้กลายเป็นพุทธหรือพราหมณ์-ฮินดู
.
พร้อมด้วยบทความพิเศษ “ร่างทรง” ดึกดำบรรพ์ เข้าสิงด้วยขวัญในศาสนาผี โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
.
คำนิยมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
.
ออกแบบปก ตะวัน วัตุยา