ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217671
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory
จำนวนหน้า568 หน้า
น้ำหนัก1000.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

ใหม่

รู้รอบปราสาททั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าใจที่มาและความหมายของสถาปัตยกรรมโบราณ ผ่านหนังสือปราสาทโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความรู้เรื่องปราสาทฉบับพื้นฐานของศาสตรจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี จะพาผู้อ่านทำความรู้จักและเข้าใจรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทในศิลปะต่างๆ ทั้งเขมร จาม ทวารวดี ชวา พม่า พร้อมภาพประกอบเนื้อหาที่สวยงาม เพื่อให้เห็นปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดหรืออิทธิพลทางศิลปะจากอินเดียได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดมุมมองและเสริมความรู้เรื่อง "ปราสาท" ให้สามารถต่อยอดไปยังสถาปัตยกรรมโบราณอื่นๆ ได้ต่อไป