ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165864503
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า256 หน้า
น้ำหนัก700.00 กรัม
กว้าง16.00 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
สำนักพิมพ์ศาตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

จากเมืองตาก สู่สะเทิม ลด15%

ผู้เขียน : ศาตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี


จากเมืองตาก สู่สะเทิมเป็นหนังสือที่จะนำท่านสำรวจ

ศิลปะโบราณตามเส้นทางจากภาคเหนือออก สู่ชายฝั่งทะเล

ในอาณาจักรมอญศิลปกรรมที่น่าสนใจนี้แสดงให้เห็นการ

ติดต่อระหว่างคนไทย พม่า มอญ และกะเหรี่ยงตลอด1500ปี

จากศิลปะสะเทิมมาจนถึงสมัยปัจจุบันโดยที่ชายแดนไม่อาจ

กั้นแบ่งความสำพันธ์ของ"คน"ให้ขาดจากกันได้

สู่เส้นทางประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรม

ไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง

ไหลตามเส้นทางสู่ปากน้ำสาละวิน