ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164120488
ปกหนังสือแข็ง
จำนวนหน้า499 หน้า
น้ำหนัก1380.00 กรัม
กว้าง23.00 ซม.
สูง26.50 ซม.
หนา4.00 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทำเนียบนาม ภาค ๑-๔ และ ทำเนียบข้าราชการวังหลัง (ฉบับรวมเล่ม)ลด15%


นังสือทำเนียบนาม ภาค ๑-๔ และ ทำเนียบข้าราชการวังหลัง เล่มนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น ๔ ภาค ประกอบด้วย

ทำเนียบนามภาค ๑ ว่าด้วยนามสถานที่ เรือพระที่นั่ง ม้าพระที่นั่ง และปืนใหญ่

ทำเนียบนามภาค ๒ เป็นตำราตำแหน่งข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล

ทำเนียบนามภาค ๓ เป็นตำราทำเนียบบันดาศักดิ์กรุงกัมพูชา และ

ทำเนียบนามภาค ๔ เรื่องถนนในจังหวัดพระนครและธนบุรี


สำหรับหนังสือทำเนียบนามข้าราชการวังหลัง แม้มิได้ถูกกำหนดให้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในหมวดทำเนียบนาม แต่เนื่องจากเนื้อหามีลักษณะเดียวกัน จึงได้ทำมาพิมพ์รวมไว้ด้วยเพื่อให้หนังสือได้คงอยู่เป็นสมบัติคู่ชาติบ้านเมืองทุกยุคสมัย


รูปอื่นๆ