ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164120495
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า138 หน้า
น้ำหนัก290.00 กรัม
กว้าง16.00 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กาพย์ห่อโคลง โคลงโลกนิติ ลด10%

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี


โคลงโลกนิติ เป็นวรรณคดีมรดกที่ทรงคุณค่าของไทย เป็นที่รู้จักและใช้เป็นคำสอนสำหรับคนในสังคมมาช้านาน สมควรที่จะอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป การที่รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี นำโคลงโลกนิติมาแต่งเป็นกาพย์ห่อโคลง นับเป็นการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ได้วิธีหนึ่ง

กาพย์ห่อโคลงโลกนิติ มีโคลงสี่สุภาพพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร จำนวน ๔๓๓ บท โคลงแต่ละบทมีกาพย์ยานีซึ่งเป็นบทประพันธ์ของรองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี ๑ บทเป็นบทนำ จึงเรียกว่ากาพย์ห่อโคลงตามขนบการประพันธ์ของไทย กาพย์ยานีแต่ละบทเก็บใจความของโคลงมาไว้ด้วยถ้อยคำที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับคนอ่านรุ่นใหม่ ตอนต้นมีบทถวายชัยมงคลและบทแสดงวัตถุประสงค์ของเรื่อง ตอนท้ายบอกนามและปณิธานของผู้ประพันธ์

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้จัดพิมพ์หนังสือ “กาพย์ห่อโคลงโลกนิติ” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์วรรณคดีมรดกของไทยด้วยงานสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจวรรณคดีไทยต่อไป