ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164120020
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า340 หน้า
น้ำหนัก850.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง25.50 ซม.
หนา3.00 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การอ่านทำนองร้อยกรองไทย ลด10%

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์ดูแลงานศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงเห็นเป็นโอกาสอันสมควรทีจักได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โดยจัดพิมพ์หนังสือการอ่านทำนองร้อยกรองไทย ของรองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี ด้วยเล็งเห็นว่าหนังสือการอ่านทำนองร้อยกรองไทย และแผ่นบันทึกข้อมูลการอ่านทำนองร้อยกรองไทยแบบต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจสามารถยำไปใช้เป็นแนวทางการฝึกอ่านทำนองร้อยกรองไทยแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการสนองพระราชปณิธานในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไปด้วย