ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 1,990.00

฿ 1,791.00

สินค้าหมด

ISBN9786164120525
ปกหนังสือปกแข็ง เย็บกี่ไสกาว
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า2348 หน้า
น้ำหนัก6000.00 กรัม
กว้าง21.50 ซม.
สูง28.00 ซม.
หนา18.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : พ.ศ 2564
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บทร้องมุขปาฐะ จากหนังสือวัดเกาะ (ลด 10%*ส่งฟรี)

ฟรีค่าจัดส่ง

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือ “บทร้องมุขปาฐะ จากหนังสือวัดเกาะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559


มูลนิธิฯ ได้นำบทร้องมุขปาฐะที่พิมพ์อยู่ในหนังสือวัดเกาะทั้งบทลิเก ลำตัด และเพลงต่างๆ อย่างเพลงร้องส่งบทมโหรี เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ มาจัดหมวดหมู่และรวมพิมพ์ไว้เป็นครั้งแรกให้ชื่อว่า“ บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ " มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีมุขปาฐะด้านศิลปะการแสดงและเพลงพื้นบ้านดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทำบทอธิบายตารางสรุปข้อมูลและดัชนีค้นเรื่อง โดยมีคณะบรรณาธิการตรวจทานความถูกต้องและความสอดคล้องกัน จัดพิมพ์รวม 4 เล่ม

ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 มโหรีและเพลงปฏิพากย์ (628 หน้า)
เล่มที่ 2 เพลงทรงเครื่อง (554 หน้า)
เล่มที่ 3 เพลงร้องรำพัน (728 หน้า)
เล่มที่ 4 เพลงออกสิบสองภาษา (438 หน้า)

1 ชุด บรรจุในกล่อง 2 กล่อง กล่องละ 2 เล่ม ราคาชุดละ 1,990 บาท (ส่งฟรี)