ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217435
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvoryEkkawin (Eggshell) +EPO
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก315.00 กรัม
กว้าง12.50 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

The Great Remake สู่โลกใหม่

ผู้เขียน : สันติธาร เสถียรไทย

ใหม่

หนังสือกึ่งฮาวทู-กึ่งวิชาการเล่มนี้ กล่าวถึงการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ผู้ประกอบการจนถึงบุคคลทั่วไปจึงควรปรับตัวเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังรุกคืบเข้ามาอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกในการทำงาน อีแบ็งก์กิ้งและสังคมไร้เงินสด การดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะทยอยเกิดขึ้นอีกสักประมาณ 1 ทศวรรษนับจากนี้ไป แต่สุดท้าย สิ่งเหล่านั้นได้ถูก “เร่ง” ให้เกิดขึ้นในตอนนี้ เวลานี้ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ก็คือ “สถานการณ์โควิด”

ไม่เพียงเรื่องราวด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แม้แต่ปรากฏการณ์ต่างๆ สังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการ การตลาด การเงิน กำลังจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปทั้งหมด อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป

สรุปใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ ไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านไปหรือไม่ ยาวนานแค่ไหน แต่สิ่งนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม สถานการณ์โควิดได้ “เร่ง” ให้เทคโนโลยีในอนาคตเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมทุกระดับอย่างรวดเร็วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในภาวการณ์เช่นนี้ หากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงาน จนถึงประชาชนทั่วไป สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ก่อนใคร ก็ย่อมจะมองเห็น “โอกาส” ในการประกอบธุรกิจและใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ได้มากกว่าผู้ที่ยังไม่ตระหนักในประเด็นปัญหาดังกล่าวนั่นเอง

และต่อให้สถานการณ์โควิดผ่านพ้นไป สังคมรูปแบบใหม่ก็ย่อมมิได้สูญสลายตามโควิด เราทุกคนจึงต้องหันมาใส่ใจและปรับตัว รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างถาวรนับจากนี้เป็นต้นไป

I Rethink อ่านอนาคตที่เร่งเข้ามา

 • “คลื่น 6D” ที่มาก่อนกำหนด เขย่าอนาคตโลกหลังโควิด 
 • ดิจิทัล “ปัจจัยที่ 5” แห่งการดำรงชีวิต? 
 • ชะตากรรมของนวัตกรรมในโลกยุคหลังโควิด 
 • 3 พี่น้อง ผู้ปฏิวัติโลกการเงิน  
 • “แมงเม่าปฏิวัติ” รอยร้าว-เหลื่อมล้ำในยุคหลังโควิด 
 • ท่องเที่ยวในโลกใหม่ เมื่อ New Abnormal  อาจกลายเป็น New Normal 
 • Digital Soft Power โอกาสของประเทศไทยในยุคโควิด 
 • 2020 เมื่อโลกพลิก เอเชียผงาด

II Recovery รับมือวิกฤตแห่งยุค

 • หลัก 3 อยู่สู้วิกฤตโควิด  
 • เตรียมรับมือ “อาฟเตอร์ช็อก” (Aftershock) 
 • “บาซูก้า” (การคลัง) ที่ดีต้องมี 5T 
 • 3 กระบวนท่า นโยบายการเงินยุคโควิด

III Reimagine คิดใหม่ยุทธศาสตร์อนาคต

 • การเริ่มต้นใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ (The Great Reset) 
 • ดิสรัปชั่นคือเสียงที่เราไม่ได้ยิน 
 • ถอดรหัสแพลตฟอร์มโมเดลยุทธศาสตร์ชาติท่ามกลางความไม่แน่นอน 
 • “สะพาน” และ “รั้ว” ที่ต้องสร้างในยุคดิจิทัล 
 • 3 “ไม้บรรทัด” ที่อยู่ผิดยุค 

IV Remake สร้างคนเพื่ออนาคต

 • ทักษะที่ขาดไม่ได้ในยุคหลังโควิด 
 • เตรียมคนสู่อนาคต ถอดสูตรลับ 3 เจ้าของรางวัลโนเบล 
 • เมื่อความรู้หมดอายุ 
 • Growth Mindset สร้างอย่างไร 
 • Collective Intelligence มนุษย์เราพิเศษอย่างไรในยุค AI 
 • เด็กเลี้ยงแกะดำ รักแตกต่างเพื่อสร้างสรรค์ 
 • อนาคตมหาวิทยาลัยในโลก “ไร้พรมแดน” 
 • บทบาทมหาวิทยาลัยในโลกที่อาจไม่ต้องมีมหาวิทยาลัย 

บทส่งท้าย “5 ธาตุ” สำหรับ “3 อยู่”