ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217282
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษ Ivory
จำนวนหน้า360 หน้า
น้ำหนัก650.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2563
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ใหม่

พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน และพุทธศิลป์อาเซียนในไทย เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของผู้คนในภูมิภาคที่เกี่ยวร้อยเชื่อมโยงกันผ่านความเชื่อทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปะ

ความเป็นไปของพุทธศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน เผยให้เห็นความสัมพันธ์ของบ้านเมืองและผู้คนในประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่และร่วงโรยของอาณาจักรในอดีตทั้ง พุกาม ล้านนา สุโขทัย อยุธยา เขมรโบราณ อันปรากฏเป็นหลักฐานทางศิลปกรรมที่คงอยู่คงทนมาจวบจนปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานศิลปกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาในไทยและในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความสัมพันธ์และการแผ่ขยายพุทธศิลป์ไทยในประเทศอาเซียน รวมทั้งรู้และเข้าใจความเหมือนต่างของลักษณะพุทธศิลป์ไทยและอาเซียนได้อย่างลึกซึ้ง