ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167202983
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า485 หน้า
น้ำหนัก670.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.20 ซม.
หนา3.00 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตาราฯ

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 ลด 10%

ผู้เขียน : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

แนะนำ

"ประวัติการเมืองไทยสยาม 2475-2500" ของ "ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" เล่มนี้ เป็นงานวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่ให้ภาพการเปลี่ยนแปลงนับแต่สมัยการปฏิวัติ 2475 โดยมุ่งอธิบายสาเหตุปัจจัย ตลอดจนให้ความหมายต่อเหตุการณ์และปรากฎการณ์สำคัญ ๆ ทางการเมืองไทย มากกว่าที่เป็นเพียงนำเสนอว่าเกิดอะไรขึ้น และเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้น แม้ว่าโดยช่วงเวลาของงานศึกษานี้ดูจะครอบคลุมช่วงเวลาเพียง 25 ปี คือยุคสมัยคณะราษฎร (2475-2500) และยุคสมัยคณะรัฐประหาร (2490-2500) แต่กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองไทย นับแต่สมัยการปฏิรูปการปกครองประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดทั้งยังให้แนวความคิดต่อการเข้าใจพลังทางสังคมการเมืองไทย ที่ก่อเกิดเป็นพลังมหาชนในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยภาพรวมนั้นประวัติการเมืองไทยยุคใหม่ที่มีความต่อเนื่องกว่าศตวรรษ จากปี 2435 จนถึงปัจจุบัน ก็สามารถกล่าวสรุปจากแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยเป็นผลจากการต่อสู้และพลังนอกระบบราชการ โดยมีมหาอำนาจจากภายนอกเป็นปัจจัยแทรกแซงที่สำคัญ