ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216292
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า288 หน้า
น้ำหนัก460.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2561
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระเจ้าตากกษัตริย์นักการค้า และธนบุรีศรีมหาสมุทร

ผู้เขียน : กำพล จำปาพันธ์

ใหม่

การเมืองเศรษฐกิจของธนบุรีประวัติศาสตร์ฉบับคาใจ จะไม่คาใจอีกต่อไป!ร่วมค้นหาความจริง เปลือยเบื้องหลังเรื่องราวของพระเจ้าตากในมุมใหม่ที่สัมพันธ์กับยุคการค้าทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้นเพราะเส้นทางเดินทัพไปหัวเมืองตะวันออกของพระเจ้าตาก ไม่ได้เป็นเฉพาะเส้นทางเดินทัพ แต่นั่นคือเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วย!

พระเจ้าตากไม่ใช่แค่วีรบุรุษที่กอบกู้แผ่นดิน แต่ยังทรงเป็นกษัตริย์นักการค้าในโลกสากลใครจะรู้บ้างว่าเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากไปยังหัวเมืองตะวันออก คือเส้นทางเศรษฐกิจด้วยผู้เขียนนำเสนอภาพและเรื่องราวของพระเจ้าตากที่สัมพันธ์ต่อยุคการค้าทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18ก่อนที่ลัทธิอาณานิคมในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการค้าและสังคมของสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอีกแบบ