ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740214953
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
น้ำหนัก230.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง18.20 ซม.
หนา1.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ทั้งหมด ขวา-หัน!

ผู้เขียน : คำ ผกา

ใหม่

ทำไมแนวคิดขวาสุดโต่งจึงงอกงามนักในสังคมนี้

แต่ละบทความในหนังสือเล่มนี้พยายามทำความเข้าใจกับมัน

ไม่ใช่เพราะอยากเปลี่ยนแปลงให้สังคมเลิกขวา

แต่อยากชี้ให้เห็นว่าแนวคิดขวาๆ ถูกหล่อเลี้ยงด้วยอะไร

และส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของเราทั้งทางกายและทางสำนึกความคิด

ทำไมแนวคิดขวาสุดโต่งจึงงอกงามนักในสังคมนี้

แต่ละบทความในหนังสือเล่มนี้พยายามทำความเข้าใจกับมัน

ไม่ใช่เพราะอยากเปลี่ยนแปลงให้สังคมเลิกขวา

แต่อยากชี้ให้เห็นว่าแนวคิดขวาๆ ถูกหล่อเลี้ยงด้วยอะไร

และส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของเราทั้งทางกายและทางสำนึกความคิด

เพราะบางที "การไม่ไปไหน" มิหนำซ้ำยัง "ถอยหลัง" ของสังคม

อาจไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้วยการรัฐประหารหรือการเลือกตั้ง

แต่เกิดจากความเรืองรองของวัฒนธรรมอุดมการณ์ขวาจัด

ที่ในมาตรฐานของคนไทยไม่ใช่แค่ "วัฒนธรรม"

แต่มันคือสัจจะและแก่นสารที่แยกมนุษย์ออกจากเดรัจฉาน