ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-616-412-0013
ปกหนังสือปกแข็ง เย็บกี่ - ไสกาว
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า526 หน้า
น้ำหนัก500.00 กรัม
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

หมิงสือลู่-ชิงสือลู่

ผู้เขียน : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ขายดี

บุคคลจะต่างชาติกัน จะมีชาติใดที่รักชอบกันยืดยาวมายิ่งกว่าไทยกับจีนนี้เห็นจะไม่มี ด้วยไม่เคยเป็นศัตรูกัน

เคยแต่ไปมาค้าขายแลกผลประโยชน์กันมาได้หลายร้อยปี ความรู้สึกทั้งสองชาติจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มาแต่โบราญจนตราบเท่าทุกวันนี้้ ซึ้งควรจะหวังว่าจะเป็นอย่างเดียวกันต่อไปในวันข้างหน้า

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

หมิงสือ ลู่ - ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตอนว่าด้วยสยาม และ

หนังสือ ระยะทาง ราชทูตไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่ ณ เดือน ๘ ปีกุญตรีศกและปีชวด

จัตวาศก ในแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอินทรมนตรีแย้ม

ได้เรียบเรียงไว้ในราชกาลที่ ๖