ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0564-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษเอ็กคาโร่ 65 แกรม
จำนวนหน้า348 หน้า
น้ำหนัก320.00 กรัม
กว้าง13.20 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา2.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ลมแล้งเริงระบำ (โสกไผ่ใบข้าว ภาค 2) พ.3

ผู้เขียน : จตุพร แพงทองดี

ใหม่

เมื่อลมแล้งพัดผ่านมา ดอกไม้ได้เวลาบานไสว เรื่องราวรื่นเริงในหมู่บ้าน ยังคงกังวานหวานไหวในหัวใจผู้คน

จาก "โสกไผ่ใบข้าว" เรื่องราวอันน่าประทับใจของ "คำดั้ว" เด็กน้อยลูกหลานชาวนาแห่งบ้านโสกไผ่ และครอบครัวชาวนาอีสานผู้ไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากปากหมอง แต่มีครรลองอันสอดคล้องกับธรรมชาติ
มาสู่ "ลมแล้งเริงระบำ" อันเป็นตอนต่อมาเมื่อคราลมหนาว-ลมแล้งมาเยือนยามสิ้นฝน ดอกไม้หลากสีทยอยบานทั่วหมู่บ้านโสกไผ่ หลั่งไหลดังเรื่องราวของชาวอีสานถึงการหาอยู่หากินอย่างสอดคล้องกับภาวะแวดล้อมและจารีตประเพณี
เป็นลมแล้งที่หล่อหลอมให้ผู้คนมีวิถีชีวิตอันงดงาม และดำรงมั่นอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมได้ตลลอดมา