ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1179-2
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก375.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่2 : พฤศจิกายน 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

วาทะเล่าประวัติศาสตร์

ผู้เขียน : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

ใหม่

เบื้องลึกเบื้องหลังประวัติศาสตร์

จากวาทะและข้อเขียนสำคัญ ของเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี

“ ---บัดนั้นซึ่งเป็นคราวที่พวกเจ้านายตกต่ำนี่กระไร ---“Ž

(พระประวัติตรัสเล่าใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

เบื้องลึกเบื้องหลังประวัติศาสตร์ จากวาทะและข้อเขียนสำคัญ ของเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี

“ ---บัดนั้นซึ่งเป็นคราวที่พวกเจ้านายตกต่ำนี่กระไร ---“Ž
(พระประวัติตรัสเล่าใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

“---นี่เหลือที่จะอดกลั้น รู้สึกคันอยู่ในเนื้อที่หนา ๆ เช่น ซ่นเท้า เกาไม่ถึงก็ปานกัน---"
(พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๕)

“---ไหนใครๆ ว่าฉันมีบุญจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมถึงเป็นไปเช่นนี้---”
(พระปรารภใน สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมา)


นี่คือตัวอย่างวาทะสำคัญของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี เป็นแค่เพียงบางส่วน ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีอีกมาก ที่ผู้เขียนได้คัดสรรมาแล้วอธิบายว่าเบื้องหลังวาทะเหล่านั้น บอกอะไรกับเราบ้าง