ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0742-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า200 หน้า
น้ำหนัก195.00 กรัม
กว้าง13.00 ซม.
สูง18.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ 2554
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พี่สาวของผม

ผู้เขียน : ประกาศิต คนไว

ใหม่

10 เรื่องสั้นจากนักเขียนคุณภาพ

เบื้องลึกปมร้อนในสังคม จุดขัดแย้งที่สั่งสม จากความขมขื่นของชะตากรรม

ด้วยนิยามของคำว่า “การเมือง” หาใช่เรื่องในวงแคบของคนกรุงเทพฯ หากแต่เชื่อมโยงกับเรื่องราวชีวิตของชาวบ้านในชนบท เนื่องเพราะการเติบโตของ “ชนชั้นกลางระดับสูง” ในชนบทเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้น จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่สังคมต้องตระหนักและรับฟังถ้อยเสียงของพวกเขา

รวมเรื่องสั้น พี่สาวของผม ของ ประกาศิต คนไว นับเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอีสานในยุคปัจจุบัน ซึ่งโดยเนื้อหานั้นไม่ได้กล่าวถึงความแห้งแล้งในภาพลักษณ์เก่าๆ หากเน้นถึงเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่จากอำนาจรัฐหรือผู้มีอำนาจในสังคมอีสาน รวมถึงความเป็นไปในปัจจุบันระหว่าง “บ้าน – วัด – โรงเรียน” โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ “ความขัดแย้งทางการเมือง” ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในฐานะที่ช่วงเวลานี้คนอีสานมีบทบาททางการเมืองมากที่สุดยุคหนึ่ง

เนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้จึงเน้นหนักไปในทางการเมือง อันเป็นผลลัพธ์จากการที่ผู้เขียนได้รับ “รางวัลพานแว่นฟ้า” ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องนั่นเอง