ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 750.00

฿ 638.00

สินค้าหมด

ISBN9786165779869
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษอาร์ต พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า376 หน้า
น้ำหนัก500.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง23.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
สำนักพิมพ์ituibooks

ประติมากรรมบุคคลในศิลปะอินเดีย

ผู้เขียน : ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

แนะนำ

ประติมากรรมบุคคลในศิลปะอินเดีย : พัฒนาการเครื่องแต่งกายตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3-18

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี การศึกษาเครื่องแต่งกายของประติมากรรมในศิลปะอินเดีย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3-18 มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจถึงพัฒนาการด้านรูปแบบของประติมากรรม ในแต่ละยุคสมัยและในแต่ละพื้นที่ ทำให้เข้าใจความซับซ้อนในการออกแบบของช่าง รวมถึงยังทำให้กำหนดอายุประติมากรรมโดยวิธีทางประวัติศาสตร์ศิลปะได้ นอกจากนี้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องแต่งกายของประติมากรรมบุคคลในศิลปะอินเดีย ยังทำให้เข้าใจประติมากรรมในเอเชียอาคเนย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะชวาภาคกลาง ศิลปะขอมก่อนเมืองพระนคร ศิลปะทวารวดี ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะจาม และศิลปะศรีเกษตร-พุกาม