ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 310.00

฿ 264.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0968-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า364 หน้า
น้ำหนัก410.00 กรัม
กว้าง14.40 ซม.
สูง21.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๕

ผู้เขียน : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ใหม่

พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 5 เป็นหนังสือเล่มสำคัญ ที่ช่วยในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงที่ สยามเก่า จะเข้าสู่ สยามใหม่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่พระราชประวัติก่อนขึ้นเสวยราชย์ จนขึ้นเสวยราชย์ แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งพิธีบรมราชาภิเษก, การแก้ไขระเบียบในพระราชสำนัก จนจบถึงการต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ไว้เพียงเท่านี้

พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 5 เป็นหนังสือเล่มสำคัญ ที่ช่วยในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงที่ สยามเก่า จะเข้าสู่ สยามใหม่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่พระราชประวัติก่อนขึ้นเสวยราชย์ จนขึ้นเสวยราชย์ แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งพิธีบรมราชาภิเษก, การแก้ไขระเบียบในพระราชสำนัก จนจบถึงการต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ไว้เพียงเท่านี้