ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 138.00

฿ 117.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-323-982-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า136 หน้า
น้ำหนัก170.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา0.70 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2550
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สุนทรภู่ ในประวัติศาสตร์สังคมรัตนโกสินทร์

ผู้เขียน : ศานติ ภักดีคำ

หมดสต๊อก
รวมบทความเกี่ยวกับการศึกษาประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ

ผู้เขียนนำเสนอข้อสังเกตใหม่เกี่ยวกับประวัติสุนทรภู่ รวมทั้งผลงานของสุนทรภู่ในมิติที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตำแหน่งขุนสุนทรโวหาร,การศึกษาว่าด้วย "ฉาก" ในเรื่องพระอภัยมณี,การศึกษามุมมองของสุนทรภู่ที่มีต่อ"คนชายขอบ" ของสังคมสมัยรัตนโกสินทร์,ภาพสะท้อนทัศนะทางประวัติศาสตร์ของสุนทรภู่ในเสภาพระราชพงศาวดาร และความแพร่หลายของผลงานสุนทรภู่ในรอบบ้านชานเรือน มีล้านนาและกัมพูชา ข้อเขียนเหล่านี้จึงเป็นเพียงความพยายามในการตั้งคำถาม-หาคำตอบ เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของสุนทรภู่เท่านั้น ไม่ใช่ข้อสรุป หากแต่ต้องช่วยกันศึกษาค้นคว้าต่อไป