ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165770293
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า224 หน้า
น้ำหนัก320.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.

ลิง โลน โลน ลด15%

ผู้เขียน : ล้อม เพ็งแก้ว


เหตุที่บทความที่นำเสนอในโอกาสต่าง ๆ มีลักษณะหลากหลายลำบากในการตั้งชื่อหนังสือให้สื่อความถึงเนื้อหาภายใน จึงได้ตกลงใช้ชื่อหนังสือตามชื่อบทความชิ้นแรก แต่เปลี่ยนนิดหน่อยเป็น "ลิงโลน โลน" ก็พอฟังได้ ส่วนที่เป็นกลุ่มก้อนคือชุด "ในวงเล่า" และ เยี่ยมยามแคว้นสิบสองจุไท ก็ขอให้ให้บอกเล่าไว้หลังปก คิดว่าคงช่วยสื่อถึงเนื้อหาจริงๆ ได้ หากผู้สนใจพลิกดู

ภาค 1 ลิงโลน โลน
- ลิงโลน - ลิงทำอะไร
- บรรพชนคนบ้านแหลม
- "เล่าเรื่องวันวิศาขะ"
- บ้องตัน ตัวแทนชาวกระตั้ว
- อิติปิโส 8 ด้าน และคาถาประจำวันเกิด
ฯลฯ

ภาค 2 ในวงเล่า
- ในวงเล่า
- อุปมา - อุปไมย
- บรรดาศักดิ์เจ้าเมืองชุมพร
- วัตถุทางด้านวัฒนธรรม
- สงครามสั่งสอนญวน
ฯลฯ